Гледай
на живо

СЕМ не знае защо телевизията на „Атака“ спря

Съветът праща свои представители в партийната медия

Телевизията на „Атака“ е спряна, но Съветът за електронни медии не е бил уведомен за прекъсването на сигнала на телевизия "Алфа". От вчера партийната медия излъчва черен екран със съобщение: „Телевизия „Алфа“ спря. Питайте правителството защо“.

Председателят на медийния регулатор София Владимирова обяви, че СЕМ ще изпрати писмо към доставчика за повече информация по случая и ще изиска спешно доклад от сециализираната администрация по отношение на възможностите за реакция на Съвета по Закона за радио и телевизия. „Ако е имало някакви документални взаимоотношения между доставчика и Съвета за електронни медии, те щяха да са, естествено, достъпни и известни. Такива нямаме! Към този момент нямаме яснота каква е точно ситуацията", обясни Владимирова.

Спирането на телевизия „Алфа“ е била първа точка в дневния ред на днешното заседание на СЕМ, съобщи Бетина Жотева от медийния регулатор. Предстои Съветът да изпрати и свои представители в партийната телевизия.

По думите на Жотева, СЕМ няма обяснение за спирането на телевизията, тъй като нито е задействана процедура за отнемане на лиценза, нито пък има наложени санкции на медията.  

„Алфа“ се издържа от партийната субсидия на „Атака“. Партията на Волен Сидеров получава парите според законовите разпоредби, както всички останали политически формации, имащи право на това.

Според „Епицентър“, лидерът на „Атака“ Волен Сидеров сам е спрял партийната си телевизия.