Гледай
на живо
Vox Populi

СЕМ стартира процедура за отстраняване на Костов

За отсъстраняването му гласуваха трима от членовете на съвета

 

СЕМ стартира процедура за освобождаването на Светослав Костов като шеф на БНР. Трима от общо петимата членове на съвета подкрепиха отстраняването му.

 

Ивелина Димитрова гласува за отстраняването на Светослав Костов с мотива, че спирането на сигнала на БНР на 13-ти септември е безпрецедентно. Тя допълни, че данните сочат, че не е имало причина да бъде правена подобна профилактика. Бетина Жотева се отказа да подкрепи стартирането на процедурата по отстраняването на Костов. Тя обясни, че й е нужна още информация и че към момента според нея нямало достатъчно законови основания за отстраняването му.

 

Галина Георгиева, най-новият член на СЕМ, също не гласува за отстраняването на директора. Розита Еленова се обяви за отстраняването му. Председателят София Владимирова също гласува за отстраняването на Костов.