Гледай
на живо

Ще има ли нови лични документи през 2019 година?

МВР обяви поръчка за 238 милиона лева

Ще има ли нови лични документи през 2019 година? Министерството на вътрешните работи пусна обществената поръчка с прогнозна стойност 238,2 милиона ле... thumbnail text

Министерството на вътрешните работи пусна обществената поръчка с прогнозна стойност 238,2 милиона лева без ДДС за изграждане и поддръжка на системата за издаване на личните документи от следващата година. Новите документи за самоличност ще съдържат електронен носител с биометрични данни и електронна идентификация. Цената за издаването им остава същата.

Предвижда се изграждането на център, в който документите да бъдат произвеждани. Подаването по места се запазва и то ще става по-бързо, тъй като заявленията ще се изпращат по електронен път. На същото гише документите ще бъдат получавани. Ще има възможност за подаване на заявления за лични документи по електронен път.

Компанията изпълнител ще трябва да изгради цялата система, а след това и да обслужва процеса по издаване на документите. Срокът за изпълнение на зададените дейности в поръчката е 10 години, което е повече от максимално допустимите в Закона за обществените поръчки 5 години.