Гледай
на живо
Vox Populi

Ще се разглеждат промени в електронното управление

Парламентът ще одобрява изменения внесени от Министерски съвет

Парламентарният контрол в Народното събрание ще започне в 11 ч. Целта е законопроектът да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите.
През изминалата година беше наложен принципът данните на гражданите да се събират само по веднъж и да се обменят между администрациите по служебен път. Хартиеният документ беше напълно преустановен. Бяха създадени информационни и комуникационни технологии, с които да се следят по-ефективно бюджетните средства.
Промените в законопроекта са свързани с обезпечаването, разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление.