Гледай
на живо

Софийска вода с еко сертификат

Първият ВиК с екологичен сертификат у нас

„Софийска вода“ стана първият ВиК оператор в България, който бе регистриран от Министерството на околната среда и водите по схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (ЕМАS). Значима стъпка в спазването на международните екологични стандарти във водния сектор в България. 

Регистрираното съоръжение е Пречиствателната станция за питейна вода „Бистрица“ (ПСПВ Бистрица). Тя отговаря на високите изисквания и е признание за образцовата организация и качество на работа в станцията.

Непрекъснатият процес и контролът върху реда, по който се покриват изискванията на регламента, са доказани чрез проверка от независим акредитиран орган и Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“. 

От пускането си досега ПСПВ „Бистрица“ е произвела почти 2 милиарда куб. м питейна вода с отлично качество при непрекъснат контрол и гарантиран непрекъсваем процес. Това количество се равнява на 4 пълни обема на яз. Искър.