Гледай
на живо

Стартира записването за матурите

До 16 март трябва да бъдат подадени заявленията

Министерство на образованието даде старт на записвнето за матурите.  До 16 март, включително, дванайсетокласниците, които ще се явяват на държавни зрелостни изпити, трябва да подадат заявления до директорите на училищата си.

На 21 май ще се проведе матурата по български език и литература ще, а вторият задължителен изпит ще е на 23 май. Изпитите по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

Не са направени промени в изпитните програми, както и в начина на провеждане на изпитите.

Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит, а като оценка от втория задължителен изпит в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.