Гледай
на живо

Страната ни ще се въздържи от Пакта за миграцията

Няма да участваме и в Конференцията за приемане на документа

България ще се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция, това е решил Министерският съвет по време на днешното си редовно заседание.
 
Като  потвърждение на взетото решение, стараната ни няма да изпрати и свои представители, които да участават в предстоящата Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще проведе на 10-11 декември в Мароко.
 
Правителството също така взе решение при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт, Постоянният представител на страната ни в ООН да гласува с „въздържал се“.
 
В мотивите се посочва, че на този етап българското правителство смята, въздържането от присъединяване към пакта за миграция,  защитава в най-пълна степен интересите на страната и гражданите.
 
В решението се казва още че България  ще продължи да изпълнява вече съществуващите и поети международноправни задължения в областта на правата на човека, както и да упражнява засилен контрол на националните граници.