Гледай
на живо

Съдът разреши изграждането на "Турски поток" през България

Решението е свързано с „липсата на воля за обжалване в консорциума

Върховният административен съд прекрати производството относно избора на изпълнител за изграждане на тръбопровод, който ще получава газ от Турски поток - остава консорциумът, ръководен от саудитската компания Arkad Engineering.

"Върховният административен съд отхвърли жалбата на консорциума за развитие и разширяване на газа в България с решение 741 от 2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията и прекрати производството", заяви съдът.

Отбелязва се, че решението е свързано с „липсата на воля за обжалване в консорциума, което е установено във връзка с писмено искане от българския клон на Completions Development, който е член на консорциума“. Разработките са завършени с Руската тръбна металургична компания (TMK).

Проектът "Турски поток" включва изграждането на газопровод, състоящ се от две линии с капацитет 15,75 милиарда кубически метра всяка. Първият е предназначен за доставка на руски суровини за турските потребители, вторият - за доставките на страните от Южна и Югоизточна Европа (през България до Сърбия и Унгария). Стартирането е планирано преди края на 2019 г.

През януари "Булгартрансгаз" взе окончателно решение за изграждането на нов газопровод от границата с Турция до Сърбия, който ще получава газ "Турски поток". Последва търг за резервиране на капацитет в новата система за транспортиране на газ, по време на който две компании, включително Газпром, резервираха 100 процента от бъдещите обеми за транзит на газ. България планира да завърши изграждането на балканския клон на Турския поток до края на 2020 г., заяви председателят на българския парламент през юни.