Гледай
на живо

Съдът върна делото "Пирин" в начална точка

Подлежи преразглеждане от долна инстанция

Решение на петчленен състав на Върховния административен съд върна за преразглеждане делото за екологична оценка на Новия план за управление на Национален парк "Пирин". ВАС връща на нов тричленен състав от долна инстанция казуса, поради това, че не са взети предвид всички доводи. Според Министерството на околната среда и водитеподновяването на плана за управление не изисква екооценка.

Припомняме ви, че делото бе заведено от природозащитни организации, след като стана ясно, че новият план беше приет без екологична оценка. 

Според решението на Министерски съвет 48% от парк "Пирин" се отварят за застрояване . Такива дейности се разрешават в Зоната за сгради и съоръжения 0,6% от парка, Зоната за туризъм 2,2% от територията и в Зоната за опазване на горските екосистеми и отдих 45,2% от територията на парка.

В споровете се намеси и прокуратурата. Преди седмици Сотир Цацаров предупреди МС, че ако не вземе спешни мерки за концесионния договор, ще има обвинени.