Гледай
на живо

Трима български лекари задържани от полицията В Босилеград

Искали да правят безплатни прегледи

Трима български лекари са били задържани в полицейския участък в Босилеград. Лекарите били в Западните покрайнини по молба на Българския културно-информационен център и са обявили, че ще правят безплатни прегледи на желаещите.

Те са отишли на собствени разноски, като това е поредната им акция в помощ на българите от тези райони, които нямат постоянни медицински пунктове.

Един от задържаните лекари, д-р Валентин Янев, разказа, че не са им предявявани никакви обвинения, но просто ги задържали в полицията, докато изтече времето, определено за прегледите.

Консулът на България в Ниш Едвин Сугарев е поискал обяснения и му е било отговорено, че отскоро има изисквания упражняващите медицински дейности в Сърбия да имат лиценз за територията на страната.