Гледай
на живо

В НС гласуват мерки срещу прането на пари

Ще проверяват близки на високопоставени политици?

Днес депутатите ще гласуват промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Целта на закона е да се постигне съотвествие с европейска директива, свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма.

С промените се цели да бъде разширен кръгът от хора, които попадат в обхвата на проверките. Текстовете, които обсъждат в парламента, предвиждат под ударите на закона да могат да попадат и близките  на президент, премиер, министри и депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.