Гледай
на живо

ВАС отреди: Без втори лифт в Банско

Проектът противоречал на забраната за строителство в парка

Върховният административен съд спря строителството на втори лифт в Банско и разширението на ски зоната. С решение на тричленен състав на съда от 27 юли са отменени промените в Плана за управление на Национален парк "Пирин", приети от Министерски съвет в края на декември 2017 г., съобщи пресцентърът на съда.

Кабинетът даде зелена светлина за строителството на лифта, за което община Банско и туристическият сектор настояваха от години. Решението на министрите бе посрещнато то редица протести в страната – от една страна застанаха екозащитници от цялата страна, които се опасяват от презастрояване в Пирин, а от друга защитниците на втората кабинка.

Делото във ВАС е образувано по жалби на две физически лица, на "WWF Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България" и на Асоциация на парковете в България. 

В мотивите си съдиите посочват, че са нарушени разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). По-специално - не са извършени екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), каквото е изискването за планове и инвестиционни предложения, при които са възможни значителни въздействия върху околната среда.

Министър Нено Димов пък твърдеше, че за подобна промяна не следва да се минават тези стъпки.

Тричленният състав смята също, че административният акт не съответства на основната цел на Закона за защитените територии, а именно - опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

Там изрично е предвидено, че опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

„Предвиденото с обжалвания административен акт изграждане на водохващания, изграждане и разширение на ски писти и съпътстваща техническа инфраструктура противоречи на забраната за строителство в националния парк“, пише в решението на съда.