Гледай
на живо

Велика сряда – спомен за прегрешението и покаянието

На вечерната служба в сряда вярващите трябва да се изповядат

Велика сряда от Страстната седмица е специален ден, който бележи цялата църковна година. На този ден постът е задължителен - в памет на предателството на Юда към Христос. Въпреки това, централната фигура на този ден от Страстната седмица не е предателят, а грешницата, която мие краката на Христос в миро. Юда в тази история съществува като двойната промяна: грешницата дава, приема; тя е поверена на Христос, а той е отхвърлен от Него.
На вечерната служба в сряда вярващите трябва да се изповядат.
В сряд е препоръчително всичко вкъщи да се измие и почисти старателно.