Гледай
на живо

Зам.-министър Борисов откри конференция за индустриални имоти

Предвижда се в България да има реален икономически растеж от около 3,6%

„България и региона, като цяло са на инвестиционната карта и няма как да бъдат заобиколени. Ролята на всички нас е определяща, защото много от компаниите и от инвеститорите, които се съсредоточават в момента към нашата страна, очакват бързо навлизане на пазарите. Затова ние трябва да сме подготвени и да осигурим добри  брокерите, строители, индустриалните и логистични  зони“. Това каза зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на Първата международна конференция за индустриални имоти София, 2018. Той подчерта, че страните от региона не трябва да бъдат конкуренти, а  да си сътрудничат и да търсят начини да се допълват, да се търси синергия, така че целият регион да се развива добре.

По време на конференцията зам.-министър Борисов припомни на участниците последната есенна макроикономическа прогноза. „Ние предвиждаме в България да имаме реален икономически растеж от около 3,6%, като амбициите на нашето министерство да го ускорим. Виждаме ускоряване на икономическия растеж през 2019 г., като подобни са тенденциите и за световната икономика съответно около 3,9% през тези години и леко забавяне около 3,7% около 2020 г.“ , каза зам.-министър Борисов. Той акцентира, че правителството приоритетно се стреми да предложи оптимални условия по отношение на бизнес средата.

По негови думите в последните години се наблюдава нова тенденция икономическият растеж да се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа.

В рамките на конференцията зам.-министър Борисов припомни, че през 2018 г. по ЗНИ в областта на индустриалното строителство – изграждане на складови площи са издадени 12 сертификата от общо 17 за периода, като общия размер на инвестициите по проектите е 686 млн. лв., а  предвидената заетост е 1052 нови работни места. По думите му обнадеждаващи са и показателите на пазара на индустриални имоти. Те  бележат положителна тенденция на развитие през последните години.

Основание за повече бизнес и индустриални инвестиции дава и прогнозата за ръст на фирменото кредитиране. Очаква се ръстът на кредитирането да нараства през следващите 4 години, като започне от 6,3% в края на 2018 г. и достигне 7,8% през 2021 г.