Гледай
на живо
Vox Populi

Започва акция Безопасна Коледа

ДАМТН ще проверява магазини в цялата страна

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира от днес осмата национална кампания „Безопасна Коледа“. Държавните инспектори ще следят за безопасността на най-търсените продукти по време на коледните и новогодишните празници - играчки, електрически светлини, гирлянди и пиротехнически изделия.
По време на кампанията инспекторите ще правят съвместни проверки на територията на цялата страна. Ще се проверяват търговски обекти, където са съсредоточени големи потребителски потоци.
При проверките ще се следи за наличие на маркировка за съответствие, инструкции за употреба и формални и очевидни несъответствия при играчките. Ще се обръща внимание и за наличие на обявени технически параметри, позволяващи безопасната експлоатация на светлинните гирлянди.
При установяване на доказано неотговарящи на изискванията продукти, те ще бъдат изтеглени от пазара.
В тези случаи търговецът е длъжен да ги върне на вносителя или отговорния икономически оператор, който трябва да уведоми ДАМТН какво ще направи с тези стоки. От дирекция „Надзор на пазара“ препоръчват да се купуват стоки от регламентирани търговски обекти, а не от улични сергии, защото няма кой да понесе отговорността при наличие на проблеми с качеството на продуктите.