Контакти

Име:
Емейл:
Име
 

Адрес:

София  1113
ул. Незабравка №25,
Парк Хотел Москва, Мецанин

ЕИК: 121761999

Фирма:  ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООДТелефон:

Централа:   02/91 444 00
Факс:     

Реклама:

тел/факс:     

e-mail:   reklama@eurocom.bg
 

Програма:

Тел:     02/91 444 47
e-mail:  programa@eurocom.bg

    

Редакция новини:

Тел:     02/91 444 53
Факс:     
e-mail:  novini@eurocom.bg

   

Търговски oтдел:

Факс:     
e-mail:   razprostranenie@eurocom.bg

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София,
бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg