Гледай
на живо

МВР ще ремонтира покрива на Царските конюшни

Радев води заседание на съвета по превенция на престъпността

Вторият етаж от Царските конюшни е собственост на МВР и министър Валентин Радев се ангажира, че ведомството му ще възстанови покрива на сградата, която горя преди няколко дни. „Ползвали сме този етаж, но вече не го ползваме. Едва ли ще открием другите собственици, така че няма с кой да си поделим разходите“, каза вътрешният министър по време на редовния си месечен брифинг и допълни, че все още не е ясно как е станал пожарът.

Днес се проведе второто за годината заседание на Националния съвет по превенция на престъпността (НСПП) в Министерството на вътрешните работи. Представителите на министерства, агенции и дирекции, които имат отношение към проблема, представиха отчети за изпълнение на дейностите, заложени за второто тримесечие на работната програма, съобщиха от МВР.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев председателстваше днешно заседание на НСПП. Той отбеляза отличното взаимодействие между ангажираните институции. Радев подчерта ключовото значение на превантивните дейности в борбата с престъпността и изтъкна, че успешна превенция зависи от съвместните усилия на държавни и местни органи, обществени организации и граждани.

На съвета бяха дискутирани редица въпроси, касаещи сигурността в страната и връзката между различните звена.

Предстои изработването на нов тригодишен план за дейността на НСПП за периода 2019-2021 г., в който ще залегнат актуални теми и мерки за превенция и противодействие на престъпността.

Следващата работна среща на съвета ще бъде през ноември.