A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mime_content_type(/data/ftp/news/2014-12-05/OKOLNA-SREDA-NQAM-DA-FINANSIRA-NOWI-DEPA.mp4): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/news.php

Line Number: 616

„ОКОЛНА СРЕДА“ НЯМА ДА ФИНАНСИРА НОВИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ | eurocom.bg
Гледай
на живо

„ОКОЛНА СРЕДА“ НЯМА ДА ФИНАНСИРА НОВИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЩЕ ФИНАНСИРА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И РЕЦИКЛКИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

„ОКОЛНА СРЕДА“ НЯМА ДА ФИНАНСИРА НОВИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ С парите от оперативна програма „Околна среда“ няма да се изграждат нови депа за събиран... thumbnail text

С парите от оперативна програма „Околна среда“ няма да се изграждат нови депа за събиране на смет. Отпадъците ще се събират разделно, и ще се рециклират. До края на годината ще се приеме Националния план за управление на отпадъците.

Новите предизвикателства в управлението на отпадъците са свързани с целите за повторно използване и рециклиране на битовите отпадъци. Това заяви министърът на околната среда Ивелина Василева, като напомни, че до 2020 г. трябва да бъдат рециклирани и повторно използвани 50 на сто от битовите отпадъци и 35% от генерираните биоотпадъци.
Ще бъдат положени усилия за своевременно въвеждане на новите изисквания и подобряване на управлението в сектора. Целта е да има по-високи икономически резултати за страната и намаляване на разходите в дългосрочен план. Министър Василева подчерта, че околната среда не трябва да бъде възприемана като препятствие пред развитието на бизнеса и икономиката, а напротив - чрез осигуряване на чиста и безопасна околна среда, стимулираща растежа и създаваща нови работни места.