Също до тогава избраните за депутати могат да се откажат в полза на следващия от листата на съответната партия.