Гледай
на живо

Мая Манолова с повече правомощия

Реши парламентът

Народното събрание прие на първо четени със 165 гласа „за“ и един „въздържал се“ Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана.
 
По този начин правата, с които ще разполага Мая Манолова стават значително по-големи.Приетите изменения дават възможност на омбудсмана да отправя препоръки и  предложения до Парламента и Министерския съвет за подписване и  ратифициране  на международни актове, свързани с правата на човека.
 
Освен това, част от правомощията на институцията вече ще са свързани и с това да следи за ефективното прилагане на международни инструменти в тази сфера.
 
Смята се, че по този начин се отваря широко поле за дейността на обществения защитник, който вече ще може да се застъпва за гражданските права не само срещу публичноправни, но и срещу частноправни субекти.