Гледай
на живо

МЗ с проект за модернизация на "Спешна помощ"

Гарантира се оказването на качествена и навременна помощ

Министерството на здравеопазването подаде проектното предложение за мащабния инвестиционен проект за модернизация на системата за спешна медицинска помощ в цялата страна.

Проектът е единствен по рода си в системата на здравеопазването, поради комплексния характер, сложността на интервенциите и големия териториален обхват за изпълнение на планираните дейности, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Основната цел на проекта е да се подобри достъпът на пациентите до качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна. По проекта ще се модернизират, в съответствие с медицински стандарт „Спешна медицина“, всички 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ в страната: спешните отделения, разкрити в 34 лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 176 филиала и изнесени екипи. В изпълнение на проекта ще се обнови сградният фонд и ще се извършат строително-монтажни и строително-ремонтни дейности във всички обекти. Ще се доставят 400 санитарни автомобили, оборудвани с необходимото медицинско оборудване, както и модерни медицинска апаратура и технологично обзавеждане за обектите, включени в проекта. По този начин ще се гарантира оказването на качествена и навременна медицинска помощ при спешни състояния на територията на цялата страна.