Гледай
на живо

От началото на годината у нас са потърсили закрила 2 084 мигранти

Над 14 000 мигранти са напуснали страната ни през миналата година

От началото на годината у нас са потърсили закрила 2 084 мигранти Около 14 120 мигранти пребиваващи у нас са напуснали територията на страната ни през миналата година... thumbnail text

Около 14 120 мигранти пребиваващи у нас са напуснали територията на страната ни през миналата година - доброволно или принудително. Това показват данни от анализ на Евростат за прилагането на законодателството в областта на миграцията сред страните на ЕС-28 през 2016 г.

Най-голям брой чужденци са били принудени да напуснат страната ни през 2015 г. - над 20 800 мигранти. През миналата година 2 170 чужди граждани не са били пуснати да влязат през българските граници, като по този показател техният брой през последните 5 години варира в рамките на 2000 - 2500 мигранти годишно, които са били спирани още на границите ни, показва европейската статистика.

По данни на Държавната агенция за бежанците за първите шест месеца на тази година у нас са потърсили закрила 2 084 лица, които не са били граждани на ЕС. Сред мигрантите, потърсили закрила у нас през първото шестмесечие преобладават мъжете - 1657, а жените са 427.

Най-многобройна е била групата на афганистанците - над 800 души, сирийци - 545, иракчани - 314. От тази група граждани на трети страни, потърсили закрила у нас, преобладават мъжете на възраст 18-34 г., които са били 1047 души, а възрастните мъже над 65 г. са били едва трима. От групата на жените най-много са били във възрастовата граница 18-34 г. - около 100 жени от Сирия. Най-голям брой малолетни деца до 13 г. за първите 6 месеца на годината са пристигнали от Сирия - 163, Афганистан - 69 и Ирак - 68, отчитат данните на ДАБ.