Гледай
на живо

АКФ сигнализира за нередности в договора за тол-системата

Сезирана е Агенцията за държавна финансова инспекция

Фондация Антикорупционен фонд (АКФ) подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция заради нередности в договора за тол-система и електронна винетка. От АКФ са направили проверка на документацията по случая, след като установили, че изменения в договора за ключовата обществена поръчка, администрирана от АПИ, предвиждат отпадане на редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но без промяна на стойността за данъкоплатците.

Първите съмнения за нередности са свързани със сключването на допълнително споразумение от 28 ноември 2018 г., с което са въведени редица изменения на договора. Налице са и съмнения дали договорът за милиони е изменен в съответствие със законовия ред, отбелязват от АКФ.

С анекса част от първоначално предвидените дейности отпадат, други са изменени, променят се и сроковете на изпълнение, като някои от тях се удължават. Единствено непроменена е цената - 150 млн. лв., но начинът на плащане е коригиран в полза на изпълнителя - 50% през май тази година вместо 100% изцяло, след като системата заработи, се вижда от документа.

Следва да се отбележи, че според медийни публикации, изброените по-горе отпадащи дейности са сред скъпите за изпълнителя − австрийският консорциум "Капш трафик солюшънс". Въпреки тяхното отпадане стойността на договора остава непроменена, а именно близо 180 милиона лева.

АПИ обосновава отпадането на изискването за изграждане на оптични връзки с писмо от Държавна агенция „Електронно управление“, в което се твърди, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и няма необходимост от изграждане на оптична мрежа. В отговор на запитване на АКФ, от агенцията отговориха, че подобни твърдения не се съдържат в кореспонденцията с АПИ.

Липсата на промяна в цената, АПИ обосновава и с доклади на независими оценители, които обаче не са публикувани на интернет страницата на агенцията.

Екипът на АКФ поиска докладите по реда на Закона за достъп до обществена информация и очаква отговор от компетентните институции. В името на прозрачността и ефективното разходване на публични средства, документи по ключови обществени поръчки като въпросните доклади и писмо, следва да са публично достъпни, твърди екипът на АКФ.

Поискани от АКФ са били и други документи, цитирани в допълнителното споразумение.

Съмненията дали договорът е законно изменен са породени и заради изисквания на Закона за обществените поръчки, които не са спазени.

Като причини за изменението на договора АПИ посочва и нужда от защита от неблагоприятни метеорологични влияния и срещу вандализъм.