Гледай
на живо

БАН с две изложби

Цели да подбуди любопитството на обществото

Българската академия на науките чества 150 години от създаването си. По случай годишнината днес бяха организирани две изложби.

Едната от тях се проведе в градинката на Кристал. В 26 табла Централната библиотека на БАН представи „Основатели и учени на Българската академия на науките“.

Текстове и снимки разказват за големи наши изследователи, някои от тях сред основоположниците на Академията, които са допринесли за развитието на българската наука и са важна част от дългогодишната история на институцията.

Другата изложба се проведе в института под наименованието "Технологии и материали в полза на обществото".Изложбата е организирана от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”

Българската академия на науките, правоприемник на Българското книжовно дружество е най-старата и най-голямата научна институция в страната, основана девет години преди Третата българска държава. Създаването на Българското книжовно дружество от личности, които още нямат своя държава, изисква голяма вяра и много надежда, и бележи едно от върховите събития през Българското възраждане.

За този период от време, за който от Българско книжовно дружество тя достига статута на научна институция със съвременна структура и достойно място в международното изследователско пространство.