Гледай
на живо
Vox Populi

"Чиста планета за всички"

Европейската Комисия организира дискусия за климата в София

В дома на Европа днес се проведе публичен дебат с Мауро Петричоне, генерален директор за "Действия по климата" в Европейската комисия.
Темата на гражданския диалог бе "Чиста планета за всички". Целта на дискусията- да се обсъдят заедно с гражданите приоритетите на Комисията в сферата на климата и околната среда, както и дългосрочната стратегия на Европейския съюз за неутрална по отношение на климата икономика към 2050 г.
Визията на Комисията обхваща почти всички политики на ЕС  и е в съответствие с целта на Парижкото споразумение за  това повишаването на температурата да се задържи в световен мащаб до под 2°C.
Целта на дискусията бе да се обсъдят заедно с гражданите приоритетите на Комисията в сферата на климата и околната среда у нас гласно или чрез онлайн платформа.