Гледай
на живо

Горски пожари в Испания

98% от тях са предизвикани от хората

През 2019г. в Испания са опожарени повече от 53 000 хектара горска площ, което е с 5 повече в сравнение с 2018г., по данни на Министерството на земеделието. Освен това 98% от пожарите през тази година са предизвикани от човешкия фактор.
Наказанието за такова престъпление е до 20 години затвор, в случай, че е застрашен човешкият живот.
В началото на лятото страната направи кампания, за да запознае гражданите с този проблем, който представлява заплаха както за околната среда, така и за икономиката.