Гледай
на живо

Имен ден празнуват Виктор и Виктория

Името идва от латинското victori

Днес, 18 април, имен ден имат две победоносни имена – Виктор и Виктория. Името Виктор, съответно Виктория, идва от латинското victori, което означава победа.

Виктор бил войник по време на управлението на Марк Аврелий. За да се провери предаността им към страната и управляващите, войните били задължени да предадат в жертва животно на идолите. Виктор бил християнин и отказал, с което бил осъден на мъчения и изпитания. Вярата му му помогнала да премине невредим през всичко, дори победил виден магьосник и го принудил да стане християнин. Присъстващите по това време ослепени войници прогледнали. Виктор бил обезглавен през II век в Дамаск.