Гледай
на живо

ЮНЕСКО дава рамо за ски зоната в Банско

Еколозите още обмислят своя контраудар

Вицепремиерът Валери Симеонов е убедил ЮНЕСКО да приеме разширяването на ски зоната в Банско. Българската делегация е представила държавната позиция по въпроса за опазване на Национален парк „Пирин“ по време на 42-то заседание на Комитета за световното природно наследство към ЮНЕСКО в Бахрейн.

 

Предложените от българска страна текстове са гласувани с пълен консенсус от държавите членки на Комитета, потвърждавайки устойчивото управление на обекта на световното наследство и перспективата за балансирано развитие на туризма в националния парк.

 

Първоначалното проекторешение на ЮНЕСКО призоваваше да не се изпълнява решението на Министерски съвет. Освен това от България се изискваше да извърши стратегическа екoлогична оценка на новия план за управление.В рамките на три дни българската делегация е провела срещи с Международния съюз за защита на природата и делегациите на всички останали държави членки на Комитета, които гласуваха с единодушие предложените редакции.

 

Според приетото редактирано решение Комитетът отбелязва, че разширяването на ски инфраструктурата в Национален парк „Пирин“ вече е позволено. Според, което българската държава трябва да се придържа стриктно към законовите процедури по приемането на инвестиционни предложения, така че да не се увреди стойността на обекта.

 

На екологична оценка ще се подлагат само последващи инвестиционни предложения, които биха станали възможни заради промените в плана за управление. На българското правителство се дава срок до юни 2020 година да докладва какви мерки е взело, а не още на следващото заседание на Комитета на ЮНЕСКО през 2019 година

В своето изказване вицепремиерът Валери Симеонов е изложил целенасочената политика на българската държава за баланс между опазване на околната среда и развитие на туризма. Вицепремиерът е поканил представителите на Комитета да посетят град Банско и Национален парк „Пирин“.