Гледай
на живо

МВР с редица мерки за новата учебна година

Целта - опазване живота и здравето на децата

МВР предприема всички необходими мерки за опазване здравето и живота на децата през новата учебна година. Актуализиран е начинът за бърза връзка между представителите на охранителните фирми в учебните заведения и съответните обслужващи района служители на МВР. 

През цялата учебна година ще се извършват регулярни проверки на питейните и увеселителни заведения, при които стриктно ще се следи спазването на  Закона за защита на детето, включващо недопускането на непълнолетни и малолетни на такива места след 22 часа без придружители, както и незаконната продажба на тютюневи изделия и алкохол на подрастващите, съобщи главен инспектор Георги Георгиев от отдел "Охранителна полиция" в ГДНП.

Властите са предприели по-гъвкав подход за обезпечаване на сигурността в училищата и районите около тях. Освен униформените служители, които традиционно присъстват на такива места, ще има и много цивилни полицаи. Ще се следи и за недопускане на продажбата на алкохол и тютюневи изделия на учащи се от търговските обекти в близост на учебните заведения и ще се предприемат съответните рестриктивни действия спрямо собствениците им.

МВР и училищата ще си сътрудничат по две основни програми - "Детско полицейско управление" и "Работа на полицията в училищата". Целта и на двете програми е да се опази живота и здравето на децата, техните права, да се формират умения за правилно поведение в различни ситуации, нетърпимост към престъпните посегателства и да се намалят  престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца.

За 25-та поредна година  от началото на месец септември е в ход специализирана полицейска операция "Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!". Първата част от акцията включва обходи на районите около учебните заведения и детските градини, за да се провери в какво състояние са парапетите и загражденията, които са в непосредствена близост до пешеходните пътеки. Освен това са огледани самите пешеходни пътеки с цел сигнализиране за привеждането им в законосъобразен вид, както и  вертикалната маркировка.

Тази година ще се засили контролът и наблюдението с цел недопускане на разпространението на наркотични вещества край училищата.