Гледай
на живо

Почитаме мъчениците Хрисант и Дария Римски

Празнуват всички с имена Дария, Дарин, Дарина, Найда и Найден

Православната църква отбелязва на днешния 19-ти март паметта на светите мъченици Хрисант и  Дария Римски.
 
Легендата разказва, че Хрисант бил единствен син на царедвореца Полемий от Александрия. Като дете на богати родители, той учил в различни светски школи, а учители му били най-образованите мислители от това време. С времето станал част от най-образованата среда на Рим. Когато попаднал на Светото Евангелие, той разбрал в душата си, че в това слово се крие истината и станал убеден християнин. Хрисант проповядвал разпалено и обърнал много връстници, с които дружал, към вярата. Скоро това се разчуло и в Рим разтревожен дошъл баща му. Той решил да ожени Хрисант за млада и красива езичница и така да прекрати увлечението му, както смятал, по християнството. 
 
Дария живеела в храма на Атина и била известна с красотата и добротата си. Тя веднага харесала Хрисант и направила всичко възможно да му угоди и да му се хареса, но сърцето му, било пълно само с Божия любов. Той започнал да проповядва и на нея и тя станала също християнка. Когато те се оженили, си дали обет да служат само на Бог и да не познаят плътската любов. 
 
Построили две къщи - в едната Дария приемала жени, а в другата Хрисант – само мъже. Влиянието им в Рим било голямо и не след дълго се разчуло. 
 
По времето на император Нумериан Хрисант и Дария били измъчвани заради вярата си. Но и самият мъчител Клавдий, като видял търпението на двамата мъченици и чудесата, станали по време на мъченията им, приел Христовата вяра, поради което се удостоил с мъченическа смърт. Хрисант и Дария били убити с камъни. На мястото, където били погребани, по-късно била построена църква.
 
Дария е персийско име и означава "победителка". Найден означава "намерен". Така наричали момчетата, които били подхвърляни пред прага. Такива деца се оставяли на богати хора или на такива, които искали, но не можели да имат дете. 
 
Днес празнуват всички, които носят имената Дария, Дарин, Дарина, Найда и Найден.