Гледай
на живо

Приеха на първо четене промените в Закона за концесиите

Очаква се промените да гарантират конкуренция при отдаването на летище „София“

Приеха на първо четене промените в Закона за концесиите Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите.  За него гласуваха  10... thumbnail text
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите.  За него гласуваха  109 народни представители, „против“ бяха двама, а „въздържал се“ гласуваха трима. 
 
С последните промени в него са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет.
 
Поради тази причина, законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.
 
С друга промяна отпада възможността концесионният договор да бъде обявяван за недействителен, когато съдържанието на договора не съответства на минималното съдържание, определено в закона.
 
Вносителите на проектозакона твърдят, че с новите поправки се гарантира по-широка конкуренция при отдаването на летище „София“ на концесия. Заради законодателните пречки срокът за подаване на оферти за концесията беше удължена 4 пъти, като последният е до 3 април 2019 г.