Гледай
на живо

Приеха на второ четене Закона за личните данни

От АЕЖ искат президентът Радев да наложи вето върху закона

Депутатите приеха окончателно промените в Закона за личните данни. Законопроектът бе приет на първо четене на 19  септември миналата година. С промените значително се разширяват правомощията на Комисията за защита на личните данни, като тя ще има и разследващи функции. Основна цел на закона е въвеждане изискванията на европейска директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.

Освен това с нововъведенията се дава и възможност държавни органи и администрацията да проверяват медийни публикации, както и да отказват достъп до информация. В закона е записано, че обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот. Това може да става при спазването на определени критерии.

Във връзка с новоприетите промени Асоциацията на европейските журналисти в България изпрати писмо до медиите, в което изразява сериозните си притеснения и критика към решението на депутатите. Асоциацията призовава президента Румен Радев да използва правото си на вето и да върне закона за допълнително обсъждане в Народното събрание. Одобрените от депутатите текстове ограничават правото на изразяване, което противоречи на целта на европейския регламент за защитата на личните данни, се подчертава в писмото.