Гледай
на живо

Средната заплата e 1 117 лева

Данните са за третото тримесечие на годината

По предварителни данни на Националния статистически институт средната брутна месечна работна заплата е 1 117 лв за третото тримесечие. Възнагражденията са се увеличили с 9,2% в обществения сектор, а в частния- със 7,3%, спрямо същия период на миналата година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:"Създаване и разпространеие на информация и творчески продукти:далекосъобщения"-2 661 лв. Най-нископлатени са работещите в сферите:"Хотелиерство и ресторантьорство" със средна брутна месечна заплата от 707 лв. В края на септември 2018 г. наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6 900 души, в сравнение със същия период на 2017 г. Най-голям ръст на наетите се наблюдава в икономическата дейност "Строителство"-1,9 на сто и "Образование"-с 1,6 на сто.