Гледай
на живо

Срещу 1 милион лева ще броят комари по Дунав

Поръчката е спечелена от участника, предложил най-висока цена - консорциум „ГИС Дунав"

Десет обществени поръчки на стойност 3,8 милиона лева по европрограма за трансгранично сътрудничество с Румъния са изпратени на ОЛАФ, Румънската антикорупционна дирекция и българските органи за контрол на средствата от ЕС, след извършен анализ от „Антикорупционен фонд“ по подаден сигнал за видимо завишена цена по една от тях.

По въпросната програма за трансгранично сътрудничество с управляващ орган в Румъния, по която Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ управлява няколко милиона лева и има повече от 10 обществени поръчки, при които се наблюдават идикатори, които са направени „като за учебник по манипулиране на обществени поръчки“. Обществена поръчка, възложена от Асоциацията на дунавските общини, предвижда 1,063 млн. лв за броене на комарите по Дунав.

Във всички десет поръчки печели участникът с най-висока цена, при това близка до прогнозната стойност. Вторите класирани участници са със сериозни по-ниски цени от спечелилите. Въпреки високите прогнозни стойности на участниците, изискванията към тях са изключително ниски.