Гледай
на живо

Комунизмът влиза в учебниците

Учениците ще учат за тоталитарната държава

Министерството на образованието утвърди новата учебна програма по история за 10-и клас, която ще влезе в училищата през 2019/2020 година. Според програмата учениците ще учат история на България от древността до наши дни, а новото са пет теми - "България в съветската сфера на влияние и промените в политическата система 1944 – 1947 г.", "Утвърждаване на тоталитарния режим в България", "България и промените в Източния блок", "България и Европа – "разведряването" и "застоят" и "Крах на тоталитарния режим".

Учениците ще учат също така за икономиката на социализма и за демографските процеси от 1944 до 1989 година.

За културата, науката и технологиите в тоталитарната държава ще се учи в две подтеми - "Българската култура през втората половина на XX век. Власт и интелигенция" и "Българската наука и новите технологии".