Гледай
на живо

Приключи изборът на съдиите за ВСС

Предстои изборът и на 11 представители във ВСС от парламентарната квота

Приключи изборът на съдиите за техните представители в новия състав на ВСС. Остава да бъдат избрани и 11 представители във ВСС от парламентарната квота. Това трябва да стане с 2/3 мнозинство. Новият състав на съвета трябва да встъпи в длъжност в началото на октомври тази година.

Шестима от новоизбраните членове на съдийската колегия, пряко избрани от съдиите, са: Атанаска Дишева - съдия от ВАС, Красимир Шекерджиев - съдия от ВКС, Олга Керелска - съдия във ВКС, Боряна Димитрова - председател на Окръжен съд - Бургас, Севдалин Мавров - съдия във ВКС и Цветинка Пашкунова, съдия от ВКС, която беше избрана на първи тур, съобщиха от изборната комисия.

Според резултатите нито един от кандидатите не е успял да събере повече от половината действителни гласове, затова за избрани се смятат тези, получили най-много гласове. Единствено Цветинка Пашкунова привлече подкрепата на повече от половината съдии в страната още на първи тур.

Активността на втория тур беше висока, както в първия ден - 85,79 процента, или 1920 души от 2238 с право на глас. Действителни гласове с хартиена бюлетина са 457, а по интернет -1455.

Новите пряко избрани членове на ВСС от прокурорската колегия са: Пламен Найденов - шеф на Окръжна прокуратура - Перник, Георги Кузманов от Апелативна прокуратура - Бургас, Даниела Машева - прокурор във ВКП и Огнян Дамянов - окръжен прокурор в Разград. Следователите избраха да ги представлява шефът на НСлС Евгени Диков.