Гледай
на живо

Започва обновяване на столичния Западен Парк

Проектът е на стойност над 10 млн. лева

Започва обновяване на столичния Западен парк. Ремонтът ще обхване площ от 530 декара и ще струва повече от 10 млн. лева с ДДС. Поръчката за реконструкция е пусната от Столична община.

В сумата са включени и непредвидени разходи от 10%. Проектът предвижда ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др., с цел възстановяване на представителния вид на парка.

За настилките ще се използват гранитни плочи, гранитни павета, бетон и опесъчена настилка. Съществуващите алеи се запазят с предложение за веломаршрут. Ще се изгради нова детска площадка, нови ще са и пейките, кошчетата за отпадъци, електрически стълбове, ще се постави енергоспестяващо осветление.

Предвижда се поставяне на информационни табели, велосипедни стендове, предвижда се възстановяване и оформяне на водните обекти, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система, проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти: Главния вход на парка към бул.“Сливница“ и пространството около него, езерото и алпинеумът на югоизток от главния вход на парка, сух фонтан на мястото на пресичане на двете основни алеи на парка, розариум, цветна изложба, зелено училище, детска площадка, пикник кът, площадка за кучета и разходка за кучета и пешеходен мост.