Гледай
на живо

Публикуваха Бюджет 2018

С него правителството цели създаване на условия за икономически растеж

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него.

През 2018 г. правителството планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер до 1.0 млрд. лв.

Приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.

В Бюджет 2018 е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование.

Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, включително и средства за изпълнение на инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби.

В социалната сфера от 1 януари 2018 година е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст.

Предвидено е увеличаване на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари 2018 година от 460 лв. на 510 лв. От 1 януари 2019 година МРЗ трябва да стане 560 лв., а от 1 януари 2020 година - 610 лв.

В сферата на здравеопазването за 2018 г. правителството предвижда допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на Националната Здравноосигурителна каса (НЗОК). Като приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика.

Относно осигурителната политика за периода 2018-2020 г. се предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на ДОО с 1%.

По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г., необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 година.

Предвидени са средства за големи инфраструктурни проекти като АМ „Струма“, рехабилитация на железопътната инфраструктура и разширение на метрото в София.