Гледай
на живо

Ще обучават лекари в Бургас

Предлагат да се открие Медицински факултет в Бургаския държавен университет

Правителството предлага на Народното събрание да се открие Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Обучението ще бъде по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".
 
Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес.

Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.

Към момента в университета има Факултет по обществено здраве и здравни грижи, към който има 5 катедри - "Здравни грижи", "Предклинични и клинични дисциплини", "Рехабилитационна и морска медицина", "Организация и управление на здравеопазването" и "Спорт".