Гледай
на живо

Учениците у нас последни в ЕС по четене и математика

ЕК отбелязва, че в България малко се инвестира в предучилищно и основно образование

Българските ученици са последни в Европейския съюз по четене, математика и науки в сравнение с връстниците им от други европейски страни. Освен това уменията на завършилите висше образование и професионално обучение у нас не отговарят на нуждите на пазара на труда. Това сочи статистиката на Европейската комисия.  Изготвеният от Комисията „Обзор на образованието и обучението за 2018 година“ е седмо издание на този годишен доклад. С него се измерва напредъкът на ЕС по постигането на шестте цели на образованието до 2020 г.

Според доклада знанията на 40% от учениците у нас по математика, четене и науки са два пъти под средното ниво на Евросъюза. Отличници в тези области са Естония и Финландия.

В същото време броят на преждевременно напусналите системата на обучение е намалял за пръв път от 2011 г., но все още остава над средното за Европа.

ЕК отбелязва, че в страната ни се прилагат реформи във всички нива на обучението, макар посочените мерки да не отговарят на размерите на предизвикателствата. В доклада се отбелязва, че у нас се набляга на преждевременно напусналите училище, повишаване заплатите на преподавателите, въвеждане на дуално обучение, засилване на приобщаващото образование.

Евроекспертите посочват, че в България малко се инвестира в предучилищно и основно образование, които са ключови за равен старт в живота и за предпазване от бъдещи неравенства.

От Министерство на образованието казват, че плодовете на новите програми ще берем при следващото изследване.

„Трябва да отбележим, че тези резултати са от 2015 година и на практика предстои следващото изследване. Реформите в образованието дават резултатите по-бавно, тъй като се изисква минаване на определени етапи и степени”, коментира за Нова телевизия Ваня Трайкова, експерт в МОН.