Гледай
на живо

Нено Димов връчи на Сливен наградата „Зелен град“

Градът спечели надпреварата между 27 областни центрове

Министърът на околната среда и водите Нено Димов връчи днес на град Сливен наградата „Зелен град“ в тазгодишната класация „Най-добър град за живеене“ на „Дарик радио“. „Сливен печели с най-добри показатели по два от трите критерия – третиране на битовите отпадъци и качество на атмосферния въздух. В града се преработват над 90% от отпадъците. Превишението на нормите за замърсяване на въздуха с фини прахови частици в Сливен е намаляло почти 4 пъти за една година“, отбеляза министър Димов.

„Дълъг път изминаха общините в България откакто сме в ЕС. Мисля, че има с какво да се гордеем и какво да покажем. Може би екологичното състояние е най-голямото богатство, което можем да имаме като хора, и най-големия залог за добро развитие и перспектива за един град“, заяви кметът на Сливен Стефан Радев след като получи приза от министър Димов.

Сливен беше избран за „Зелен град“ в оспорена надпревара сред  състезаващите се 27 областни центрове. Експертите на МОСВ в партньорство с „Дарик радио“ изработиха обективни критерии и участваха в оценката на кандидатите в категориите – управление на отпадъците, качество на атмосферния въздух и управление на водите.   

Според обработените данни в Сливен са предадени за предварително третиране 98,25%  от битовите отпадъци. Така градът се нарежда на челно място по този критерий,  следван от Враца с 96,68 на сто и София – 96,22%. По критерия за качество на атмосферния въздух градът е на първо място с най-нисък брой превишения на средноденонощната норма за фини прахови частици – 12 бр., и най-ниска измерена средна стойност на ФПЧ – 24,5 мг на куб. м. (следван от Добрич и Пазарджик). По критерия „Управление на водите“, който отразява водоснабдяването, водоползването, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, водещи са София и Варна и Габрово. Класирането на базата на трите критерия нарежда Сливен на първо място като най-зелен град, следван от Варна и София.

За „Най-добър град за живеене“ за 2017 г. беше обявен Бургас.