Гледай
на живо

622 т боклук за горене – в ТЕЦ „Марица изток 3“ на Христо Ковачки

РИОСВ Хасково се заканва със скромна глоба от 20 хил. лв.

622 т боклук за горене – в ТЕЦ „Марица изток 3“ на Христо Ковачки На площадката на димитровградската ТЕЦ "Марица 3" на енергийния олигарх Христо Ковачки, са струпани ... thumbnail text

На площадката на димитровградската ТЕЦ "Марица 3" на енергийния олигарх Христо Ковачки, са струпани 622 т частично балирани нееднородни отпадъци, алармира в. „Капитал“.

Според изданието отпадъците са собственост на сливенската фирма "Траш еко пак". Това е поредното място за горене на отпадъци след „Гълъбово“. Количеството бе установено при проверка на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Хасково.

Проверката е установила, че складираните за горене отпадъци не съответстват на разрешителното за тази дейност. Затова й е предписано да ги отстрани до 15 септември. В противен случай подлежи на санкция до 20 хил. лв.

Формално компанията не е свързана с ТЕЦ "Марица 3", но практиката в централите на Ковачки е страничните дейности да се поемат от отделни дружества, пояснява "Капитал". 

Към момента няма и издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), с което да се разрешава изгаряне на отпадъци на територията й.

През 2013 г. ТЕЦ "Марица 3" подаде инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на битови и неопасни производствени отпадъци.

Тогава РИОСВ - Хасково реши, че проектът подлежи на задължителна ОВОС, и компанията поиска прекратяване на процедурата. Година по-късно беше подадено ново предложение - за добавяне на биомаса към горивото - РИОСВ реши, че нямало нужда от оценка.