Гледай
на живо

ЕС оряза 105 милиона евро от фондовете за Турция

Брюксел иска напредък по човешките права и медиите

Съветът на Европейския съюз взе решение за намаляване на предприсъединителните фондове за Турция със 105 милиона евро.

Съветът уточнява, че оставярезерв от 70 милиона евро, които може да бъдат отпуснати, ако Турция предприеме "подлежащи на оценка подобрения в областта на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и свободата на медиите".

Европейският съвет прие през ноември заключение, че предприсъединителните фондове за Турция следва да бъдат ограничени. Държавните и правителствените ръководители на ЕС отбелязаха, че ограниченията няма да засегнат осигуряваните европейски средства за Турция за справянето с миграционния натиск.