Гледай
на живо

МАЙКИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ САМИ ДА ИЗЧИСЛЯВАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БРЕМЕННОСТ

ТОВА Е НОВАТА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НОИ

МАЙКИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ САМИ ДА ИЗЧИСЛЯВАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА БРЕМЕННОСТ

Майките вече ще могат да изчисляват сами размера на обезщетението за бременност и раждане, което ще получават след раждането. Това е новата електронна услуга, която е достъпна на интернет сайта на Националния осигурителен институт, в рубриката Е-услуги.

Новата услуга е достъпна чрез попълване на лични данни, като за целта е необходим и Персонален идентификационен код, който предварително се издава от НОИ. След въвеждане на данните системата проверява коректността на идентификаторите и проследява дали до десет месеца назад на лицето е отпускано такова обезщетение. За да изчисли прогнозен размер на обезщетението, потребителят трябва да е наясно с датата, към която се очаква раждането, или да знае кога започва ползването на отпуска. Системата допуска въвеждане на бъдеща дата до една година напред, като е необходима и информация за дохода на лицето за бъдещите месеци до избраната дата. В случай че такава информация не бъде въведена, системата автоматично използва размера на минималната работна заплата, действаща към момента на справката. Не е необходимо въвеждането на данни за осигурителния доход за периода, от който се изчислява обезщетението и които вече са подадени от осигурителя или самоосигуряващото се лице. Те се извличат автоматично от Регистъра на осигурените лица. Новата електронна услуга на НОИ не прави преценка на правото за изплащане на парично обезщетение, посочват от института. С въвеждането на данните се приема, че необходимите условия за това са изпълнени.