Гледай
на живо

Огнище на птичи грип в Пазарджик

Намерени са две мъртви сови

Открити са две мъртви ушати сови в района на Пазарджик, съобщават от Областната дирекция за безопасност на храните. Птиците са заразени с птичи грип и по тази причина е обявено огнище на болестта.

Със заповед на директора на БАБХ се определят двете зони, в които ще трябва да бъдат извършвани наблюдение, ограничение за придвижване и пазар за животни.

Определена е 3-километрова зона, която включва град Пазарджик. Определена е и 10-километрова зона, в която ще се осъществява надзор за състоянието. Тази зона обхваща съседните на Пазарджик села.

Обявени са телефони, на които могат да се подават сигнали, ако има намерени други мъртви прелетни птици.

Огнища на птичи грип има и в Пловдивско – в общините Хисар, Калояново и Първомай.