Гледай
на живо

Ректорът на ТУ за грешните практики във висшето образование

Проф. Веско Панов говори за евентуалните промени в закона за образованието

В предаването „Делници“ по Евроком ректорът на Техническия Университет проф.д.т.н.инж. Веско Панов говори за евентуалните промени в закона за образованието и за нередностите в модела за присъждането на научни степени.

Професорът коментира факта, че от Европа са казали за България, че има твърде много университети на глава от населението. Каза, че на 1 милион души трябва да има по 1 университет, а в България университетите са 52. Според проф. Панов 10 университета ще са повече от достатъчни, тъй като се пилеят финансови ресусрси.
Добави още, че държавната субсидия се разпределя по количествени, не качествени показатели, и по-конкретно на брой студент.

Проф. Панов твърди, че колкото повече намалява броят на студентите, толкова повече расте броят на преподавателите. Голям брой от завършилите ученици, заминават да учат в университети в чужбина, което заедно с огромния брой университети, води до борба за всеки студент. Занижават се приемните условия: например в техническо висше заведение се приемат студенти с оценки по български език, други приемат и от втората година, а на много места и само по дипломи. „Вместо да се търгува със знание, започна да се търгува с дипломи, което е много опасно“, коментира още професорът.

„Въпросът за висшето образование трябва да засяга всеки един от нас. Грешките в образованието, особено във висшето, рефлектират във всички области на икономиката.
Необходима е някаква реформа. Този академизъм във висшето образование понякога се превръща във феодализъм.“

На въпроса „до кога ще бъде висшето образование масово и така некачествено“, проф. Панов отговои: „Когато направим образованието ни конвертируемо. Ние не само го обезценихме, но го и декапитализирахме.“