Гледай
на живо

Академията на МВР стартира приема на кандидат-студенти

Специалностите са в редовна и задочна форма на обучение

В Академията на МВР стартира приемът на курсанти, студенти и докторанти за учебната 2017/2018 година. Подробна информация за условията и реда за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на висшето учебно заведение.

Специалностите, по които има възможност за кандидатстване за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“, „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.