Гледай
на живо

На Четвърти енергоблок на Ростовската АЕЦ се провеждат мащабни топломонтажни дейности

Пускането в експлоатация на Четвърти енергоблок е планирано за 2017 г.

Технологичен монтаж на тръбопроводни системи за безопасност в отделението на реактора се извършва на площадката на Четвърти енергоблок на Ростовската АЕЦ, която се изгражда от Група компании ASE. Тези дейности са в рамките на подготовката на технологичните системи за етапа на промивка на отворения реактор.

Промивката, в съответствие с графика за строителство на енергоблока, трябва да започне в края на годината. Етапът на промивка включва провеждането на следмонтажно почистване на монтираните тръбопроводи и оборудването на реакторната установка с химически обезсолена вода.

Към днешна дата са въведени в експлоатация крановете в машинната зала и реакторното отделение на строящия се енергоблок. В пълен обем са изпълнени довършителните работи по подаването на напрежение за собствени нужди на секция 6 кВ и на 90% на секция 0,4 кВ. Специалистите от „Атомтехенерго” въвеждат в експлоатация машините за зареждане с гориво и пренавиване на електропроводимата арматура и електродвигателите. В процес на въвеждане в експлоатация са и клетките на резервната дизелова електростанция.

„На строящия се енергоблок текат широкомащабни топломонтажни дейности. Важното е, че има разбиране всички необходими дейности да бъдат изпълнени в уговорения срок, както и промиването на технологичните системи на открития реактор” подчерта директорът на Ростовската АЕЦ Андрей Салников. Пускането в експлоатация на Четвърти енергоблок е планирано за 2017 г.