Начало Новини Предавания На живо

Д-р Пламена Заячка: Поправките в Закона за културното наследство демонстрират двоен стандарт

Лидерът на АБВ-Младежи заяви, че въпросните поправки в закона са противоконституционни
6 сЕвроком 141

Предложените от Министерството на културата промени в Закона за културното наследство не отговарят на международните тенденции за опазване на културното наследство, те са в противоречие на нормативните документи на водещите международни организации, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и в редица документи на ЕС. Това заяви пред медиите лидерът на АБВ-Младежи д-р Пламена Заячка и добави, че въпросните поправки демонстрират двоен стандарт, дискриминират частните музеи и в крайна сметка са противоконституционни. Тя коментира, че предложението на културното министерство е крачка назад и създава предпоставки за изнасяне на ценности в чужбина и разграбване на частните музеи.

 „След 1989 г. върви процес на трансформация на културния сектор в посока либерализация, децентрализация и деконцентрация. В момента това предложение заличава и малкото постигнато, което направи държавата, от собственически към регулаторни функции. На фона на недостатъците на провежданата политика по отношение на културата в България и факта, че повече от десетилетие не може да се приеме културна стратегия, то подобен ход е напълно необясним. Още повече, че културната сфера се нуждае от допълнително финансиране и устойчиво развитие“.
Лидерът на АБВ-Младежи припомни, че през юни месец ПП АБВ подкрепи отвореното писмо на представители на граждански и творчески организации в областта на културата и подчерта, че в България културата е перманентно недофинансирана. 

„Бюджетът за култура е 0,16% от БВП при средно 1% за страните в ЕС. Дори по време на пандемия Министерство на културата и секторът получиха едни от най-малките допълнителни помощи, смешни в сравнение с тези в съседните ни страни. Сравнителен анализ на Съвета на Европа в 33 държави показва, че България е на шесто място по разпределение на средствата за култура на ниво централна власт. Пред нас са само държави като Албания, Грузия, Македония“.
Д-р Заячка каза също, че предложението за отнемане на лицензите на частните музеи е дискриминация и двоен стандарт. 

„Така формулираните предложения поставят повече въпроси, отколкото решават - защо се правят тези поправки и защо тези изисквания не важат и за държавните музеи, защо сега,  защо тези срокове – 5 години и 100 дни, като има дори и държавни музеи, които не отговарят по този начин, но за тях не важат“.

Лидерът на АБВ-Младежи заяви, че въпросните поправки в закона са противоконституционни по отношение на равнопоставеността на частната и държавната собственост в Република България. 
„Частната собственост е неприкосновена. Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение. При създалата се ситуация, спазена ли е Конституцията? Още повече, че самият Закон за културното наследство и подзаконовата нормативна база пречи за изпълнението на частните музеи за идентификация на културните им ценности“.